U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Huiskamer “De Vûrkoamer” in de Schakel te Hooge Mierde

 

De Vûrkoamer is voor alle inwoners van Hooge Mierde.

Op donderdag is de Vûrkoamer geopend van 09.30 -12.00 uur.

Onze doelgroep zijn mensen die niet zo gemakkelijk de deur uit kunnen, behoefte hebben aan gezelligheid en contacten, niet gemakkelijk gebruik kunnen maken van het reguliere aanbod van activiteiten.
 

Ons Doel:

Mensen een zinvolle ochtend aanbieden, onder het motto, “Niets moet, alles mag”!

Ondersteuning aan en ontlasting van de mantelzorg bieden.

 

Onze activiteiten:

  • Een gezellig praatje met een kop koffie of thee.
  • Krant lezen.
  • Tijd voor een individueel of groepsgesprek.
  • Kaarten, geheugenspelletjes, sjoelen, scrabble of rummikub.
  • Handwerken, kaarten maken, sieraden maken, knutselen.
  • Kleine hapjes, salades maken.
  • Muzikale ochtend.
  • Jeu de boules
  • Thema-ochtend rond de feestdagen, met bijvoorbeeld bloemschikken.
  • Begeleiding in de Vûrkoamer:

De begeleiding vindt plaats door vrijwilligers met ervaring in het welzijnswerk.

Er zijn altijd 2-3 vrijwilligers aanwezig, waarvan 1 vrijwilliger met een zorgachtergrond.

 

Vervoer:

We hebben in ons dorp een vervoersdienst, zonodig kan men deze inschakelen, om je naar de Vûrkoamer te brengen.

 

Kosten:

Koffie – thee en consumpties zijn voor eigen rekening.

Eventueel eigen bijdrage voor materiaal.

Vervoerskosten volgens afgesproken tarief.

 

Interesse/vragen?

Neem contact met Sjaan Spooren (5092524) of Annet van Gerven (5092029) of via email: info@zorgenwelzijnhoogemierde.nl .