U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

1. Inleiding

De stichting Zorg en Welzijn Hooge Mierde is in 2011 opgericht met als doelstelling “het handhaven en waar mogelijk verhogen van het niveau van voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn in Hooge Mierde, een en ander in de meest ruime zin des woords.” Zij is voort gekomen uit de gelijknamige werkgroep van de Dorpsraad Hooge Mierde, die in het kader van het Integraal Dorpsontwikkelingsplan (IDOP), met financiële steun van provincie en gemeente, een aantal ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn in gang had gezet.

 

2. Het bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit:


Bets van den Hout – voorzitter
Sjaan Spooren – secretaris
Annet van Gerven – penningmeester
Jaan Jansen-Abrahams
Frans Hermans
Alberdine van den Borne
Esther Klessens #mctmp

 

3. Diensten

De stichting heeft verschillende projectgroepen ingesteld om voor Hooge Mierde diensten op het gebied van zorg en welzijn te ontwikkelen. Op dit moment kan de stichting de inwoners van Hooge Mierde de volgende diensten aanbieden:
- AED’s en (herhalings)cursussen voor vrijwilligers die bereid zijn na een oproep te reanimeren;
- een “huiskamer “ voor (kwetsbare) ouderen die behoefte hebben aan contact;
- een klussen- en vervoersdienst;
- een boekenruilpunt;
- de huisbezoeken.

 

4. Vrijwilligers

Het bestuur van de stichting en degenen die meewerken aan de diensten/projectgroepen zijn allemaal vrijwilligers. Zij zetten zich belangeloos in om de leefbaarheid van Hooge Mierde te vergroten.
In januari 2015 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 van kracht geworden. Deze wet gaat ervan uit dat mensen die een zorgvraag hebben veel meer dan voorheen een beroep moeten doen op familieleden, hun sociale netwerk en vrijwilligers. Dat betekent dat de behoefte aan vrijwilligers in de nabije toekomst alleen maar groter zal worden. De stichting Zorg en Welzijn wil daarbij een actieve rol spelen. Als de leefbaarheid van Hooge Mierde u aan het hart gaat en u bereid bent uw mede-dorpsbewoners te helpen, dan kunt u contact opnemen met de stichting

(e-mail: info@zorgenwelzijnhoogemierde.nl , tel. 06 36293139).

 

5. Loket van A tot Z

Op het gebied van zorg en welzijn speelt de gemeente een belangrijke rol. Vooral sinds naast de Participatiewet en de decentralisatie van de Jeugdhulp, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht is geworden. Wie zorg nodig heeft moet bij het gemeentelijk loket van A tot Z aankloppen. Een van de consulenten van dit loket, Birgitta van der Hulst, is speciaal belast met het behandelen van zorg verzoeken van inwoners van Hooge Mierde.

 

6. Samenwerking

De stichting Zorg en Welzijn is niet de enige organisatie die zich in Hooge Mierde beweegt op het brede terrein van zorg en welzijn. De stichting heeft regelmatig contact met o.a. de Dorpsraad, de Zonnebloem en de KBO Hooge Mierde en waar zinvol probeert zij haar activiteiten met deze organisaties af te stemmen. Verder vindt er regelmatig overleg plaats met de werkgroepen Zorg en Welzijn van Lage Mierde, Hulsel en Reusel en met de gemeente (loket van A tot Z).